WLZ


De WLZ staat voor Wet Langdurige Zorg.            
Zoals de naam al zegt, geeft deze wet aan dat je een langdurige behoefte aan zorg hebt. Wanneer je onder deze wetgeving valt, bent je in het bezit van een geldige indicatie.

Bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) werken mensen die jouw zorgbehoefte onderzoeken. Ze kijken naar hoe het met jou gaat, en welke zorg jij nodig hebt. Wanneer het CIZ ziet dat jij langdurig zorg nodig hebt, vanwege een verstandelijke beperking dan geven ze jou een indicatie. Dit is dan vaak een VG-indicatie.

Met deze indicatie kan jij op zoek naar een zorgaanbieder, iemand die jou de zorg kan geven die jij nodig hebt.

Mocht je niet in aanmerking komen voor de WLZ, dan kan het CIZ jou doorverwijzen naar de gemeente (WMO).