Informatie voor professionals


Beschermd Wonen

Wij bieden hulp in het kader van Beschermd Wonen. Elke cliënt krijgt zijn eigen vaste duo-begeleiding, die de zorg in de nabijheid biedt. Onze cliënten kunnen 24/7 terugvallen op hun begeleiding. Hierbij krijgen zij dus naast geplande zorg (zorg op afspraak) ook ongeplande zorg.

Deze zorg wordt geboden in een woning van de Zorgconsulent. Wij bieden iedere cliënt een eigen woning aan, sommige van deze woningen zijn geclusterd. Op deze manier staan onze cliënten letterlijk in de maatschappij.  Ook hierbij wordt gelet op de (on)mogelijkheden van de cliënt.

Wij bieden zorg op maat. Dit betekent dat er per cliënt gekeken wordt naar diens zorgbehoefte, situatie en mogelijkheden. Dit laten wij terugkomen in het Individueel Zorgplan van een cliënt.                

 

Voor wie?

Wij bieden zorg aan mensen met een verstandelijke beperking die 18 jaar of ouder zijn. Om onze zorg te kunnen bieden hebben onze cliënten een indicatie nodig die hen toegang geeft tot de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Wij werken met indicaties vanaf VG03.
Tevens heeft het de voorkeur dat de cliënt een Wajong heeft.

Contra-indicatie:

  • Bekend met zedendelicten
  • Harddrugs
  • Geen inkomen of uitkering

De Zorgconsulent werkt op basis van een PGB (Persoonsgebonden Budget).

 

Aanmelden

Aanmelden voor onze zorg kan door contact op te nemen met ons kantoor of via het aanmeldformulier.
Bestaan er nog vragen? Neem dan ook gerust contact met ons op.

Telefoonnummer: 0543-541010
Emailadres: cliëntburo@de-zorgconsulent.nl