Dagbesteding

Een daginvulling is een belangrijk onderdeel van iemands leven. Vaak is werk lastig vol te houden als er sprake is van een beperking of er wordt er te weinig rekening gehouden met de (on)mogelijkheden van iemand.  
Daarom hebben wij een interne dagbesteding. Hier wordt er gekeken naar de wensen en behoeften van de cliënt en wordt er gewerkt vanuit een overzichtelijke, veilige omgeving. Binnen de dagbesteding vinden diverse activiteiten plaats, zoals o.a. gezamenlijk koken, eten en creatief bezig zijn.

Mocht jij iets anders willen, dan kan jouw persoonlijk begeleider jou ondersteunen bij het zoeken van een andere, externe dagbestedingsplek.